Pune o întrebare

Zidire sufletească – Volumul (1). Cuvântări, cronici, publicistică

Lucrarea de faţă înglobează o culegere de texte publicate în pe¬rioada 1905 - 1935 de preotul Pompei Moruşca, devenit ulterior ar-himandritul Policarp Moruşca
zidire sufleteasca vol.1