Un periplu al Frumuseții în Țara Oașului – împletitul miresei. A Voyage of Beauty in Oas Country – the Braiding of the Bride

Produsul nu este in stoc
Editie:
2
ISBN:
978-606-730-411-4
Format:
22x22
Nr. pagini:
222
Array
100,00 lei

Descriere

Cartea aceasta nu are pretenția unui studiu etnologic, etnografic, antropologic sau a unei altfel de încadrări de sorginte științifică, care ar putea impune textului o anumită rigoare conceptuală și funcțională la nivelul limbajului sau al metodologiei asumate. Conținutul, mesajul, complexitatea semnficațiilor decantate în această carte-album nu sunt dintr-un domeniu de cunoaștere specializat, ci mai degrabă din domeniul uimirii, tulburării și al căutării... unui Sens... în lumea în care trăim... sau, cum ar zice oșanul, o tropotim... De aceea, ideea scrierii ei s-a născut din dorința simplă de a împărtăși bucuria firească, copilărească poate, a participării la o tradiție unică din Țara Oașului – împletitul miresei, un obicei mai puțin oferit privitorilor, dar dăruit tainic celor care au vederea întoarsă spre înlăuntru...
Dorim ca apariția acestei cărți să fie un îndemn la o călătorie în satele Oașului, în zile de sărbătoare sau nu, în momente esențiale, dar și în cele mai banale și neprevăzute întâmplări ale cotidianului, acolo, în fireasca pulsație a celor care țin de tradiția Vie, uneori contradictorie... în ciuda tuturor schimbărilor generate de contactul cu străinătatea...
Poate chipurile bătrânilor care au mai rămas așteptând reîntoarcerea fiilor, fiicelor și nepoților, sunt mai expresive ca oricând, deoarece adună dincolo de întristarea nostalgică a zâmbetului lor, deopotrivă trecut-prezent și viitor...
...iar în lacrimile tinerelor mirese, ţeava de suflet care ţuruie, ţâpureşte alinând dorurile şi gândurile... Poţi fată să lăcrămezi / După binele ce-l pierzi; / Binele ce l-ai avut / Nu l-i mai ave mai mult...

This book does not claim an ethnographic, ethnographic, anthropological or other scientific scope, which could impose a certain conceptual and functional rigor on the language or methodological assumption. The content, the message, the complexity of the significance in this book-album are not from a field of specialized knowledge, but rather from the amazement, the disturbance and the search ... of a Meaning ... in the world we live in ... or , as the Oas man would say, the world we stomp in ... That is why the idea of writing it was born out of the simple desire to share the natural, maybe childish joy of participation in a unique tradition in the Oas Country - the bride, a custom less visible, but mysteriously given to those who look inward ...
We want the publishing of this book to be an exhortation for a trip to the villages of Oaş, on holiday days or not, in essential moments, but also in the most unusual and unpredictable events of the daily life, there in the natural pulse of those who keep the tradition alive, sometimes contradictory ... despite all the changes brought about by contact with foreigners ...
Perhaps the faces of the elders who are left waiting for the return of their sons, daughters and grandchildren are more expressive than ever, as they gather beyond the nostalgic sorrow of their smile both past-present and future…
... and in the tears of the young brides, the pipe of the soul that rinses, sings by easing the longings and the thoughts ... You can cry girl / After the good you lose; / The good you had / You will not have it any more…

Reviews

Există încă recenzii pentru acest produs.

Cos cumparaturi

 x 

Coş gol

Filtru

Autori