Soconzel. În freamăt de codru

Produsul este în stoc
Editie:
1
ISBN:
978-606-730-391-9
Format:
B5
Nr. pagini:
230
Array
40,00 lei

Descriere

Cu acest gând în suflet, pornind de la întrebarea dacă mai există în anii celui de-al treilea mileniu al fiinţării noastre ca neam, într-o epocă desemnată prin atributele integrării şi universalizării, ele¬mente de cultură ţărănească şi de civilizaţie rurală specifice satului românesc, am pornit periplul meu prin satele codreneşti din judeţul Satu Mare.
Pe parcursul anillor în care „am străbătut la pas” fiecare loca¬litate-n parte, m-am bucurat să-ntâlnesc oameni care şi-au înţeles şi asumat rolul de păzitori şi garanţi ai supravieţuirii unui suflet sănă¬tos al satului nostru.
Pot afirma cu certitudine că satele noastre sunt astăzi depozitare prin excelenţă ale acestor comori, încă mai au ce oferi celui care-şi apleacă urechea spre a asculta sufletul ţăranului destăinuindu-se, picu¬rând din înţelepciunea şi înţelegerea sa profundă faţă de viaţă în general.
Despre satele codreneşti din judeţul nostru există destul de pu¬ţine scrieri. Am ales localitatea Soconzel pentru realizarea acestei lucrări din mai multe considerente mai mult sau mai puţin subiec¬tive, dar a primat aşezarea sa geografică, element ce a favorizat păs¬trarea elementelor specifice nealterate chiar până astăzi.
Cuprinsul lucrării prezintă monografia acestui sat din Zona Codrului – partea cea mai amplă o constituie obiceiurile şi genurile reprezentative ale folclorului codrenesc şi exemplele muzicale.
Chiar dacă păstrătorii acestor producţii de evidentă valoare poe¬tică şi cu netăgăduite valenţe morale sunt generaţia vârstnică a sate¬lor noastre şi cea mai mare parte sunt femei, există şi vectori ai aces¬tora în contemporaneitate printre tineri – atunci când folclorul cons¬ti¬tuie substanţa evoluţiilor scenice.
Cântecul şi jocul au ocupat întotdeauna un rol de prim ordin în viaţa comunităţii satului tradiţional, de aceea ele trebuie prezentate împreună cu ocaziile desfăşurării lor – zilele de sărbătoare, sărbă¬to¬rile legate de muncă şi fertilitatea pământului, precum şi eveni¬men¬tele importante din viaţa omului: naşterea, căsătoria, moartea.
Lucrarea de faţă se doreşte a veni în completarea scrierilor des¬pre Zona Codrului.

Reviews

Există încă recenzii pentru acest produs.

Cos cumparaturi

 x 

Coş gol

Filtru

Autori