Pune o întrebare

Sărutul înflorit

Eu aş numi poezia lui Ovidiu Vasile baie de lirism. I-aş fi spus volumului simplu: Iubire, el fiind o expresie a universalităţii acestei văpăi care-l înfrumuseţează nu doar pe om, ci toate făpturile pămînteşti.
o. vasile- sarutul inflorit