Metafora ca model minimal în articularea sensului poetic allegoric. Studii de caz: Țiganiada de I.B. Deleanu și Levantul de M. Cărtărescu

Produsul nu este in stoc
Editie:
1
ISBN:
978-606-730-276-9
Anul apariţiei:
2017
Format:
B5
Nr. pagini:
320
Array
50,00 lei

Descriere

Primul capitol al cercetării prezintă succint încadrarea conceptuală a cercetării și platforma teoretică pe care se bazează capitolele de investigație concretă ulterioare. Autoarea pornește de la circumscrierea semnaticii textuale, ca etaj superior al lingvisticii integrale și punctează, apoi, traseul unui parcurs transdisciplinar ce conectează (sau „înglobează” cum se exprimă cercetătoarea orientările convergente ale „studiilor integraliste”, în extinderea lor înspre domeniul propriu al poeticii. Conceptualizarea în termeni riguroși a unui asemnea traseu nu este un obiectiv ușor de realizat, prezentare sintetică precum cea din capitolul vizat, din simplul motiv că acest parcurs nu apare pe deplin consolidat, până în prezent, ci doar jalonat prin cle câteva studii, menționate și valorizate în lucrare, sau circumscris prin alte aproximări preliminare, schițe sau „eboșe” teoretice disparate și fragmentare.
Cel de-al doilea studiu de caz, prezenatat în capitolul al III-lea, nu mai urmărește instituirea coerenței globale a unui sens poetic alegoric,ci se orientează doar spre studiul unr relații de configurare alegorică în dimensiunea sensului acestei surprinzătoare și fascinante opere literare actuale. Motivația deciziei autoarei este justificată, fără îndoială, prin însăși natura textului „(post)modern”, care mi se pare că se orientează divergent în raport cu principiul articulării unui sens nucler global unitar, prin construcția coerentă a unor lumi maginare.
Lucrarea de față realizează un aport științific semnificativ și original în studierea sensului literar alegoric, din unghiul reconstrucției disciplinare a poeticii, pe baze științifice noi și solide. Această lucrare se înscrie în perspectiva de ansamblu a semanticii textului, de sorginte coșeriană și constituie, prin latura ei originală și novatoare, un câștig important al curentului actual de studii integraliste în domeniul poeticii textelor literare, Studiile de caz asupra „Țiganiadei” și „Levantului” aduc contribuții interpretative notabile la cunoașterea acestor opere reprezentaive ale literaturii române.

Prof. univ. Dr. Mircea Borcilă

Reviews

Există încă recenzii pentru acest produs.

Cos cumparaturi

 x 

Coş gol

Filtru

Autori