Pune o întrebare

Coordonatele culturii medievale

Valoarea lucrării de disertație a lui Ioan Miclea posedă toate calitățile unei bune introduceri în arta și filosofia Evului Mediu european. Demonstrația are la bază o documentație de vârf în domeniul fenomenului mediativității și chiar dacă unii din marii „mediviști” ai lumii lipsesc din trimiterile sale
ioan miclea