Pune o întrebare

Cifrele getice. Cifrele primordiale pe pământ?! Ediția a II-a revizuită și adăugită

Dovezile arheologice de pe teritoriul României Mari și scrierile rămase din Antichitate confirmă că Geții au cunoscut și folosit Cifrele lor Primordiale în toate dome¬niile vieții economice, sociale și culturale unde au avut realizări și rezultate deosebite care sunt ascunse.
gheorghe funar cifrele getice